Zdenka Pižlová

Konzultace

Často ke mně přicházejí lidé uzavření sami v sobě, plní nezpracovaných emocí, bolestí, smutku a sebepotlačování. Rozmlouvají si logickými argumenty to, po čem touží. Bojí se své citlivosti, protože ji považují za svou slabost, a nevědí, že jejich síla spočívá právě v práci s pocity. Pomáhám lidem tyto potlačené emoce překládat a přečíst ty jejich „zprávy od sebe, pro sebe o sobě“ a je to práce nesmírně zajímavá a nenahraditelná.

Společně sledujeme váš životní příběh a to, jak do něho zapadá vaše současná situace, problém nebo výzva, se kterou jste přišli. Spolu pak dále zkoumáme viditelné i skryté motivace vašeho jednání, příčinné souvislosti, hodnoty, funkční a nefunkční modely chování a jednání a jejich důvody.

Základ pro práci s klientem u mě vždy tvoří osobní vztah s tímto člověkem. Je to základní stavební kámen, na kterém pak stojí naše další spolupráce. Na své straně nabízím skutečný zájem o to, s čím přicházíte, v čem se potřebujete zorientovat, abyste pro sebe našli cestu dál, i když se vám třeba zdá, že jste v tak svízelné situaci, že najít řešení je nemožné. Naslouchám a nehodnotím, kladu otázky, a mám zkušenost, že právě tímto přístupem se mezi námi vytváří atmosféra bezpečí a důvěry.

Pomocí cílených otázek, tj. koučovaného rozhovoru, podporuji každého svého klienta v tom, aby se dokázal podívat na svou aktuální situaci jinak, než se díval doposud. Někdy se jedná o změnu postoje, jindy to chce celkově vetší změny například v klíčových vztazích, v profesi, ve vztahu k sobě apod. Cílem mých osobních konzultací je, abyste si udělali vlastní názor na to, jak chcete situaci řešit, a mohli jste se o něj rozumem i pocitově opřít.

Každý jsme jiný a na tom stavím svou práci. Někdo funguje na zdravý stres, někdo na pohlazení a podporu.

Partnerské i jiné konzultace provádím po domluvě také spolu se svým manželem Václavem. 

Osobní koučink se zaměřením na tyto oblasti:

  • propojení a rozvíjení stěžejních oblastí ve svém životě
  • vztahy (partnerské, rodinné, pracovní, přátelské aj.)
  • vztah k sobě (jedinečnost, sebevědomí, budování osobnosti)
  • pracovní zaměření (vlastní profilace a seberealizace, finance)
  • stresové situace, únava, strachy, fobie, funkční a nefunkční vzorce chování a jednání
  • cíle, sny, touhy, životní úspěch, poznávání svých možností a omezení
  • představy o tom, jak funguje okolní svět a ostatní lidé
  • individuální témata