Zdenka Pižlová

Tematické semináře

„TVŮRČÍ DÍLNA SAMA SEBE “

Nabízím tematické semináře a workshopy pro:

JEDNOTLIVCE, PÁRY, DVOJICE, RODINY, SKUPINY, FIRMY a také po osobní domluvě workshopy připravené na míru pro řešení vašich individuálních témat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vždycky mě zajímaly životní příběhy druhých lidí. Uměla jsem naslouchat, povzbudit, podpořit. Za tu dobu, co pracuji v této oblasti, si čím dál tím více uvědomuji, jak moc je důležitý skutečný zájem o druhého člověka, mít pochopení pro to, čím prochází, s čím se potřebuje vyrovnat a jak je důležitá obrovská trpělivost k tomu, že každý má svůj rytmus, svůj čas, kdy mu něco dojde a každý k tomu potřebuje dojít jemu potřebným způsobem.

Je až k neuvěření, kolik kreativity v různých formách a individuálních snů, plánů a tvůrčího potenciálu v sobě každý z nás nosí. Často si toho ani sami nejsme vědomi, jak se snažíme splnit nejprve své „povinnosti“, protože jsme navíc někde v sobě plní obav a strachu ze sebe a z toho, že nesplňujeme parametry svých vlastních vymyšlených představ, jací bychom „správně měli být“. Sami sebe strašíme představami, co se stane, až se ukáže „kdo jsme“. Že se znemožníme, budeme ostatními vyloučeni, lidé nás přestanou mít rádi…

Přestože máme spoustu důvodů být úplně normálně šťastní a spokojení, často se nesmírně brzdíme, dokazujeme, že nejsme tak špatní (jak si ve skrytu o sobě myslíme), odepíráme si to, po čem toužíme, abychom nebyli sobečtí a pak se zas cítíme ukřivdění a nešťastní, protože to jednak nemáme a ještě navíc to ti naši blízcí ani neocenili. Co tedy s tím?

Náš život velmi významně ovlivňují vztahy.

Vztahová témata zásadním způsobem ovlivňují kvalitu našeho života, pocit spokojenosti, štěstí, smysl vlastního života, pocit sebevědomí apod.

Vztahy s blízkými mohou být silným zdrojem radosti a spokojenosti, ale mohou být též příčinou velkého trápení a pocitu prázdnoty, pokud s nimi neumíme funkčně zacházet. Spokojenost ve vztazích stojí často na úplně „obyčejných“ věcech. Na důvěře, pocitu bezpečí, úctě, vzájemné podpoře, respektu. Pokud toto ve vztazích funguje, pak jsou to vztahy často „neobyčejné.“

Důležitou roli v našem životě sehrávají ještě vztahy, které máme k různým hodnotám, oblastem a tématům, jako je například vztah:

 • k životu
 • k úspěchu
 • k penězům
 • ke smyslu svého života
 • k svému tělu
 • k bolesti
 • k práci
 • k zodpovědnosti
 • k radosti,
 • ke konfliktům
 • k rodině
 • k dětem
 • k národu
 • k emancipaci
 • k povinnosti
 • k smrti
 • k ženě
 • k muži
 • k dětem
 • k partnerství
 • k manželství apod.
Pokud máme nevhodně definované nějaké pro nás důležité oblasti nebo hodnoty, může se stát, že se nám pak v životě nedaří dosáhnout toho, co chceme, ať děláme, co děláme. Někdy jsme zoufalí, zlobíme se a obviňujeme ze svého neúspěchu život, dobu, druhé lidi, případně rezignujeme. Mám však zkušenost vlastní a zkušenosti s klienty, že stojí za to se tím podrobněji zabývat a objevovat, kde je zakopaný pes. Můžeme tak tímto procesem mnohdy i zásadním způsobem ovlivnit výsledky svého života.