Zdenka Pižlová

Rodinné vztahy

VZTAHY RODIČŮ A DĚTÍ, SOUROZENECKÉ, VÍCEGENERAČNÍ

V těchto vztazích vznikají často náročné situace k řešení. Je zde mnoho třecích ploch, emocí, představ, očekávání od druhých, mnoho frustrací, zklamání, křivd, pocitů bezvýchodností, to všechno za podmínek, že rezignujeme, nebo vidíme v těch druhých strůjce svého neštěstí.

Také se k těmto situacím ve vztazích můžeme postavit jako k výzvám, k možnostem, kdy můžeme zkoumat, jak na to, abychom z těchto vztahů dokázali vytáhnout to hezké, možnosti a potenciál, kvůli čemuž jsme do těch vztahů šli. Proto jsme se oženili, vdaly, proto máme děti, sourozence, rodiče, abychom se mohli vzájemně podporovat, ovlivňovat.

Jde o to, aby tyto rodinné vztahy (partnerské, mezigenerační, sourozenecké) fungovaly jinak, než je běžné. Aby byly pořád živé, bez ohledu na věk.

V mezigeneračních vztazích máme možnost vzájemně využívat zkušenosti a informace generace starší i mladší, abychom se mohli vzájemně podporovat a pozitivně ovlivňovat. Moje zkušenost je taková, že řešení existuje, ale spočívá ve vzájemném respektu a podpoře odlišnosti obou generací, což je v konečném důsledku výhodné pro všechny.