Zdenka Pižlová

Pracovní a firemní vztahy

Pracovní vztahy jsou často oříškem a zároveň výzvou. Každý pracovník, ať už je to majitel firmy, ředitel, manažer, náš nadřízený i podřízený, každý tam má své vlastní místo a má své silné a své slabé stránky.

A právě toho si potřebujeme být vědomi. Pokud si toho vědomi nejsme, potýkáme se se svými komplexy, srovnáváme se s ostatními, předstíráme, že jsme na tom jinak, než jsme reálně, snažíme se o to, abychom se druhým vyrovnali, abychom uměli nejlépe všechno, co oni. Znovu a znovu zjišťujeme, že nás zase někdo v něčem „předběhl“, že je lepší než my.

Pokud lidé spolupracují, mají větší potenciál a dostanou se lépe ke svým cílům. Ve spolupráci s ostatními máme totiž možnost lépe si uvědomovat, v čem spočívá naše vlastní jedinečnost či odlišnost. A právě toho si potřebujeme být vědomi. O to totiž jde - stavět na svých zkušenostech, ty rozvíjet a přistoupit na to, že nejsem a ani nemohu být ve všem nejlepší. Mohu však být vynikající expert – specialista ve svém oboru, na svém místě.

Je v podstatě jedno, zda je to místo manažerky, personalistky, prodavačky, uklízečky či majitelky firmy o 1 zaměstnanci či o několika tisíci zaměstnanců. Důležité je to, zda mě to těší a zda jsem se rozhodl/rozhodla rozvíjet se právě v této oblasti.