Zdenka Pižlová

Semináře PŽ®

Obzvláště vhodné podmínky k objevování a uvědomování si toho, v čem vlastně naše originalita spočívá, poskytují semináře praktické sebezkušenostní filozofie Principy života®Principy života® jsou originálním, v České republice vytvořeným vzdělávacím systémem, pod tímto názvem se PŽ® objevily teprve v roce 2004. Je to praktická sebezkušenostní filozofie.

Studenti se zde dostávají k hlubšímu pochopení toho, kým jsou a také kým nejsou, ruší představy, které o sobě a okolí mají, a tak se snáze dostávají ke svým cílům, touhám a přáním, a to jak v oblasti osobní, tak v profesní rovině. Jde o to, abychom tyto roviny dokázali vhodně propojit a nemuseli se vzdávat ničeho, co potřebujeme k tomu, abychom byli spokojeni.

V situacích, ve kterých jsme, ať už se to týká vztahů, práce či čehokoliv jiného, vždy jednáme tak, jak to odpovídá našemu pohledu na svět, na život, jak vidíme sebe, druhé, jak se díváme na muže, na ženy, na vztahy, na manželství, na výchovu, na úspěch, na „smůlu“ na „štěstí“, na to, co podle sebe smíme a nesmíme dělat, říkat atd. A podle toho, co my považujeme pro nás za hodnotné, pak využíváme příležitosti a možnosti ve svém životě, které se nám naskytnou. Anebo nevyužíváme. Je to naše vlastní životní filozofie...

Něčeho jsme si vědomi, ale mnoho z tohoto všeho máme uloženo ve svém podvědomí a háček je v tom, že protože s tím vědomě nepočítáme, tak nechápeme, proč se nám v životě „dějí“ tyhle věci a druhým ne a proč máme na něco „štěstí a na něco smůlu“ a druzí ne a proč se opakovaně dostáváme do různých životních situací, které se nám nelíbí a proč se nám nedaří vytvořit si něco, po čem toužíme.

Na seminářích se proto učíme orientovat se v sobě, tříbit myšlenky, rozumět svým touhám, snům, cílům, abychom je pak mohli realizovat. Já sama jsem zažila a stále zažívám ten rozdíl ve výsledcích, když se postavím k něčemu aktivně a převezmu odpovědnost za to, co se v mém životě děje, kdy změním v sobě postoj k té situaci a když jsem pasivní vykonavatel nebo dokonce se cítím být „obětí“ událostí.

Prostřednictvím procesu studia seminářů PŽ®, tedy díky tomuto postupnému poznávání širších souvislostí, si pak můžeme vytvářet vlastní názor na sebe, situace a okolí. A o svůj vlastní názor se pak ve svém rozhodování můžeme bezpečně opřít.

Témata seminářů:

I. BÝT OSOBNOSTÍ

1. Být pánem vlastního života
2. Znát sebe sama
3. Pravidla růstu


II. MANDALA ŽIVOTA

4. Jak se postavit k životu
5. Jak být vyrovnaný
6. Jak se vyhnout nebezpečí
7. Jak objevit svůj potenciál
8. Jak se neztratit

III. DVEŘE DO BUDOUCNOSTI

9. Využití zkušeností
10. Využití lidského potenciálu
11. Využití rozumu
12. Využití vztahů
13. Využití nevědomí
14. Využití budoucnosti